2.5km - Μαραθώνιος Κρήτης 2020

Ώρα Εκκίνησης: 13:00Αφετηρία: Δημοτική Αγορά Χανίων

Τερματισμός: Δημοτική Αγορά Χανίων

Online Εγγραφές

AIMS Children's World Races
AIMS Children’s World Races

Διαδρομή

Η διαδρομή διασχίζει τις οδούς: Χατζημιχάλη Γιάνναρη – Σκαλίδη – Κυδωνίας – Στρ. Τζανακάκη – Βαλαωρίτου – Αν. Παπανδρέου Νικηφόρου – Φωκά.

Πληροφορίες

Όριο ηλικίας Ελάχιστη 10ετών (οι ανήλικοι δρομείς πρέπει να προσκομίσουν ενυπόγραφη δήλωση γονέα/κηδεμόνα). Κάτω από 10ετών μόνο με συνοδό.
Μέγιστος Χρόνος 1 ώρα (από την ώρα εκκίνησης)
Χρονομέτρηση Χωρίς

Με την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής δηλώνω ότι συμμετέχω στον «αγώνα» (Μαραθώνιο / Αγώνας 10χλμ / Αγώνας 5χλμ / Αγώνας 2,5χλμ) με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής στον «αγώνα», που περιλαμβάνονται στο κείμενο με τίτλο «Πρόσκληση/Ανακοίνωση 2020» και τους αποδέχομαι. Δηλώνω επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώνονται πιο πάνω είναι απολύτως αληθή. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του «αγώνα» για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την Οργανωτική Επιτροπή, και τους χορηγούς του «αγώνα» για προωθητικούς σκοπούς. Τέλος, δεσμεύομαι ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα εκχωρήσω τον αριθμό συμμετοχής που θα μου διαθέσει η Οργανωτική Επιτροπή του «αγώνα» σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει στον «αγώνα». (Στην περίπτωση ανηλίκου, συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σημαίνει ότι ο γονέας δίνει τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του παιδιού του στον αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης.)

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Συμμετέχων έχει προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που βεβαιώνουν ότι είναι ικανός για αθλητική αγωνιστική δραστηριότητα.
Ο Συμμετέχων έχει λάβει υπόψη του τη φύση και την έκταση των σχετικών κινδύνων, έχει εξετάσει και είναι ικανοποιημένος με τις εγκαταστάσεις και εθελοντικά αποφασίζει να αναλάβει τους κινδύνους, που σχετίζονται με την Εκδήλωση, είτε αυτοί είναι γνωστοί είτε άγνωστοι. Ο Συμμετέχων συναινεί στην θεραπεία σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή άλλου περιστατικού κατά το οποίο, κατά την εύλογη κρίση του προσωπικού που θα βρίσκεται επί τόπου, ο Συμμετέχων θα χρειαστεί ιατρική φροντίδα. Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για οποιουσδήποτε τραυματισμούς ή βλάβες μπορεί να υποστεί ο Συμμετέχων, που προέρχονται από τη συμμετοχή του στην Εκδήλωση.

Ο Συμμετέχων αποδέχεται ότι έχει καθήκον να συμμετέχει με ασφαλή τρόπο κατά το δυνατό και συγκεκριμένα ότι δεσμεύεται από τους κανόνες της Εκδήλωσης, δέχεται τις πληροφορίες και τις οδηγίες ασφαλείας και ότι θα φροντίσει να αποφύγει επικίνδυνες καταστάσεις και να προσέχει τόσο τον εαυτό του όσο και τους άλλους συμμετέχοντες. Ο Συμμετέχων επίσης κατανοεί τις συνέπειες οποιασδήποτε αδυναμίας να συμμορφωθεί με αυτούς τους κανόνες, που μπορεί να περιλαμβάνουν αποκλεισμό του από μελλοντικές παρόμοιες εκδηλώσεις. Ο Συμμετέχων βεβαιώνει ότι οποιοσδήποτε εξοπλισμός χρησιμοποιήσει για την Εκδήλωση, λειτουργεί σωστά, έχει συντηρηθεί κανονικά και είναι κατάλληλος για την Εκδήλωση.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΙΛΜ & VIDEO

Οι διοργανωτές, οι συνεργάτες της που έχουν εξουσιοδοτηθεί, μπορούν να φωτογραφίζουν ή να βιντεοσκοπούν την Εκδήλωση για σκοπούς διαφήμισης, προώθησης ή άλλους εμπορικούς σκοπούς. Ο Συμμετέχων δια τουπαρόντος αποδέχεται και συμφωνεί ότι ενδέχεται να ληφθούν φωτογραφίες, φιλμ ή βίντεο κατά τη συμμετοχή του στην Εκδήλωση ή στις σχετικές δραστηριότητες.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο Συμμετέχων δίνει το ανέκκλητο δικαίωμα στους διοργανωτές και σε περίπτωση που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτούς σε τρίτους συνεργάτες, το δικαίωμα εις το διηνεκές και παγκοσμίως χωρίς αντάλλαγμα να χρησιμοποιούν τη φωτογραφία (συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας προφίλ του στο Facebook), το βίντεο, την εικόνα ή το πορτραίτο, το όνομα ή τη φωνή του σε οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά της τηλεόρασης, του διαδικτύου, περιοδικών, καταλόγων προϊόντων και διαφημιστικών, βίντεο και αναπαραστάσεων και οποιουδήποτε άλλου έντυπου υλικού σχετικού με αυτά για σκοπούς διαφήμισης, προώθησης, marketing της Εκδήλωσης.

Sponsors

Μεγάλος Χορηγός

Χορηγοί