Φόρμα Εγγραφής Εθελοντή

Προσωπικά Στοιχεία

(απαιτείται)
(απαιτείται)
(απαιτείται)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γνώσεις/Προτιμήσεις

Είστε μέλος ενός Αθλητικού, Εθελοντικού ή Αθλητικού Οργανισμού; Αναφέρετε τοιχόν εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχατε ως εθελοντής.
Όροι

Συμφωνώ με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και συγκατατίθεμαι στη χρήση της εικόνας μου για τους σκοπούς του Προγράμματος Εθελοντισμού Μαραθωνίου Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου όχι μόνο από την Οργανωτική Επιτροπή αλλά και από τις Δημόσιες Αρχές, τα οποία συμβάλλουν στην καλή λειτουργία της εκδήλωσης. Δεν έχω καμία αξίωση έναντι των διοργανωτών για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια του αγώνα δρόμου ή αμέσως μετά το τέλος του. Το Έντυπο Αίτησης αναφέρεται μόνο στην παροχή της εθελοντικής υπηρεσίας μου και δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση σε μισθωτή σχέση εργασίας.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία της παραπάνω αίτησης ανήκουν σε ανήλικο πρόσωπο, τότε η δήλωση συμμετοχής χρησιμεύει ως δήλωση και συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του ανήλικου.


Sponsors

Μεγάλος Χορηγός

Χορηγοί