ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5ου ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Αγαπητοί φίλοι του δρομικού κινήματος,
Ο Μαραθώνιος Κρήτης με αίσθημα ευθύνης και παρακολουθώντας ανελλιπώς τις εξελίξεις και τις
ανακοινώσεις σχετικά με τα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού οφείλει έγκαιρα να
σας ενημερώσει ότι:
α) αφενός ότι προς το παρόν δεν τίθεται θέμα αναβολής ή ακύρωσης από την Οργανωτική Επιτροπή
και
β) αφετέρου να σας ενημερώσουμε για την επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αναβολής ή
ακύρωσης της διοργάνωσης που επιβληθεί από την πολιτεία.
Συγκεκριμένα:
Δεδομένου ότι η διοργάνωση πλέον είναι σε τελική ευθεία προετοιμασίας γίνεται αντιληπτό ότι θα
παρακρατηθούν τα έξοδα τραπεζικών συναλλαγών, κτλ και θα ισχύσουν τα ακόλουθα ανά
περίπτωση:

Επιστροφή Χρημάτων για ΑΝΑΒΟΛΗ

Σε περίπτωση αναβολής σε κάθε εγγραφή θα παρακρατηθούν 3 ευρώ από το συνολικό ποσό
της κάθε εγγραφής. Επίσης σε συνέχεια ανακοίνωσης νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της
διοργάνωσης κάθε συμμετέχοντας οφείλει να ενημερώσει το Γραφείο Μαραθωνίου αν επιθυμεί να
συμμετέχει στη νέα ημερομηνία διαφορετικά θα γίνει επιστροφή χρημάτων μετά την
επιβεβαίωση μη συμμετοχής εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση της νέας ημερομηνίας.
Σε περίπτωση μη απάντησης από τους συμμετέχοντες δε θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

Επιστροφή Χρημάτων για ΑΚΥΡΩΣΗ

Σε περίπτωση ακύρωσης σε κάθε εγγραφή θα παρακρατηθούν 3 ευρώ από το συνολικό ποσό
της κάθε εγγραφής.

Υπενθυμίζουμε ότι η Οργανωτική Επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρει για πολιτικές ακυρώσεων που
αφορούν τρίτους (πχ ξενοδοχεία, ακτοπλοϊκές εταιρίες, κτλ).

Η Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου Κρήτης

Sponsors

Μεγάλος Χορηγός

Αργυροί Χορηγοί

Επίσημο Ξενοδοχείο Μαραθωνίου Κρήτης

Επίσημοι Χορηγοί Πράσινου Μαραθωνίου

Επίσημοι Χορηγοί Μετακινήσεων

Χορηγοί Επικοινωνίας

Επίσημοι Προμηθευτές

Επίσημοι Υποστηρικτές Εθελοντικού Προγράμματος

Υποστηρικτής Πράσινου Μαραθωνίου